Слингове, гъвкави, от полипропилен, за еднократна употреба

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За съхранение и транспортиране на опаковани в торби насипни материали (минерални торове, цимент, полимери и др.).

ТОВАРОНОСИМОСТ: от 1000 до 1500 кг

РАЗНОВИДНОСТИ:

1. Слинг (1) - изработва се от тъкани полипропиленови колани.

2. Слингова торба (2) - изработва се от тъкани полипропиленови колани и полипропиленова тъкан.

 SIZES

 РАЗМЕРЫ

 РАЗМЕРИ

 Sling

 Слинг

 Слинг

Width (a)

Ширина (a)

Ширина (а)

Length (b)

Длина (b)

Дължина (b)

Diagonal (с)

Диагональ (с)

Диагонал (с)

Loop (l)

Захват (l)

Захват (l)

600

780

1000

3470

 ± 15mm

 ± 15mm

 ± 15mm

 ± 15mm

 Sling bag

 Слинг-мешок

 Слингова торба

Width (a1)

Ширина (a1)

Ширина (а1)

Length (b1)

Длина (b1)

Дължина (b1)

Height (h)

Высота (h)

Височина (h)

Surface weigth

Удельный вес

Площна маса

1230

1560

1230

65

 ± 30mm

± 30mm

+20 / -30mm

g / m2