Тъкани торби тип “ЛЕНО”

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За опаковка на плодове, зеленчуци и други селскостопански продукти.

Товароподемност до 40 кг.

ВИДОВЕ:

1. В зависимост от материала:

- натурални;

- УВ-стабилизирани.

2. В зависимост от цвета:

- натурални;

- оцветени в маса.

3. В зависимост от конструкцията:

- торби с обшит отвор;

- торби с необшит отвор.

PROPERTIES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Width,

Ширина, мм

Ширина, мм

mm 350 - 750

–10 / +20 mm

Length,

Длина, мм

Дължина, мм

mm 450 - 1200

+/- 20 mm

Weight per unit of area,

Вес на единицу площади г/м2

Тегло на единица площ г/м2

g/m2 30 - 65 g/m2

-7 / +10 %