Ориентирани изделия от полипропилен

КАНАП ЗА БАЛИРАНЕ

Използва се за механизирано опаковане на бали в селското стопанство, за пакетиране в търговията и др.

РАЗМЕРИ:

- метричен номер от 1,8 (1800 м/кг)до 0,3 (300 м/кг);

- брой сукове на линеен метър: от 26 до 52;

- бобини - кръстообразно безшпулно навити до ф 250 мм;

- височина на шпулата - 160 мм и 250 мм.

ФИБРИЛИЗИРАНИ ЛЕНТИ

Използват се за технически цели в селското стопанство, за опаковка в търговията и др.

Лентите се произвеждат с линейна плътност от 150 до 3500 текс.

НЕФИБРИЛИЗИРАНИ ЛЕНТИ

Използват се при производството на тъкани за технически и декоративни изделия и др.

Лентите се произвеждат с линейна плътност от 40 до 500 текс.

ОПАКОВЪЧНА ЛЕНТА (ЧЕМБЕР)

Използва се за опаковка на кашони, сандъци, палети и др.

Размери:

- ширина: 12 мм;

- дебелина: 0,6 мм.