Представяне

“Асенова крепост” АД е основана през 1964 г. със седалище гр. Асеновград, България. Фирмата има над 40 години опит в производството на гъвкави полимерни опаковки – транспортни, потребителски и фолии за селското стопанство и строителството, и повече от 20 години традиции в производството на тъкани торби и гъвкави контейнери от полимерни материали. Традиционни нейни бизнеспартньори са фирми от химическата промишленост, стъкларски, циментови, за минерални торове и други, както и многобройни подразделения на хранително-вкусовата промишленост като млекопреработвателна, сладкарска, месопреработвателна.

В технологичен план “Асенова крепост”АД затваря цялостния производствен цикъл от изходни полимери до крайни изделия, успешно прилагайки:

- екструдиране на еднослойни и многослойни фолийни материали с различни композиции и свойства

- бариерни, защитни, UV-стабилизирани и т.н.;

- екструзионно промазване и армиране, сухо и мокро каширане;

- многоцветен флексопечат;

- разнообразни видове конфекциониране и комплектовки.

Сертификацията на производството с международната система за управление ISO 9001:2000 и добре организираният контрол са гаранция за качеството на изделията на фирмата. В своето развитие “Асенова крепост”АД поетапно извършва обновяване на асортимента и оптимизиране на технологичните си процеси. Новите идеи и иновации в производството позволяват с нашите опаковки и материали продуктите на потребителите ни да стават още по-привлекателни, функционални и икономически изгодни.

“Асенова крепост”АД печели своите клиенти с високо качество на продукцията. Богатият производствен опит и традиции се осъществяват успешно с най-новите тенденции в търговската и инвестиционна политика. Основна цел на дружеството е “Пълното удовлетворяване на непрекъснато растящите изисквания и очаквания на потребителите”.