Технологично обновяване

"АГРЕСИЯ" е нашето поведение в областта на технологичното обновяване, "АМБИЦИОЗНА" е инвестиционната ни политика, желанието да сме на гребена на вълната от модерни и сигурни опаковки, да отговорим на очакванията и на най-взискателните клиенти, да бъдем и на най-трудните пазари.

През последните 5-6 години във фирмата са извършени сериозни инвестиции за обновление на асортиментната структура и технологичното оборудване. В областта на тъканите изделия фирмата е монтирала ново оборудване за тъкане на торби, за промазване на тъкани изделия, за модерна технология за конфекциониране на тъкани вентилни торби, предназначени за химическата промишленост и строителството; обновена е значителна част от оборудването за производтво за канапи за балиране.

В областта на фолийните производства фирмата е създала нови мощности за производство на многослойни опаковки за колбаси и значително е разширила и модернизирала производството си за конфекциониране и многоцветен флексопечат на полимерните фолийни опаковки. Общата стойност на инвестициите, усвоени във фирмата  за последните 6-7 години надхвърлят 22 млн. лева.

Фирмата е извършила сериозни проучвания и е направила през последната година значителни обновления в областта на полимерните фолии:

- В експлоатация са пуснати на нови мощности за производство в страната на стреч филм и полипропиленов каст филм.

- Доставени са модерни конфекциониращи автомати за опаковки, предназначени за хранително-вкусовата промишленост.

Извършва се проучване за доставка на нови екструдерни линии за производство на многослойни фолии за опаковки и технически предназначения с висока ефективност и намалена енергоемкост; разширение на произвоствените мощности за многоцветен художествен печат и свързаните с него помощни дейности.