асенова крепост ад

Уважаеми клиенти,

Поради пререгистрация на търговската ни марка, Ви уведомяваме, че наименованието на дружеството на английски език ще се изписва по нов начин, както следва:

АSENOVA KREPOST JSC

Промяната не засяга правната форма или собствеността на дружеството!

 

Богдан Бибов

Изпълнителен директор