Калъфи от полиетилен ниска плътност

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Използва се за защитна опаковка на различни видове едрогабаритни изделия и палетизирани товари,

а също за насипни товари при комбинирано използване и с други опаковки.

ВИДОВЕ:

1. В зависимост от конструкцията:

а) правоъгълни:- без фалти (1);- с фалти (2);

б) със сложна конфигурация: - бутилкообразни; - други.

 2. В зависимост от начина на използване:

a) термосвиваеми;

б) обикновени.

РАЗМЕРИ:

1. Калъфи без фалти (1):

- ширина (В) = 1000 - 2000 мм;

- дължина (L) = 600 - 3500 мм;

- дебелина = 0,08 - 0,180 мм.

2. Калъфи с фалти (2):

- ширина на лицевата страна

(В1) = 1000 - 1600 мм;

- ширина на фалтите

(2b) = 400-1200 мм

(в зависимост от ширината);

- дължина (L) = 600 - 3500 мм;

- дебелина = 0,06 - 0,180 мм.