Търговски чанти

ПРОИЗВЕЖДАТ СЕ ОТ:

- полиетилен ниска плътност;

- линеен полиетилен;

- полипропилен.

ВИДОВЕ:

1. С щанцован отвор, с и без дънни фалти:

а) Неподгънати при отвора (2а):

- ширина (В) = 160 - 400 мм;

- дължина (L) = с фалта - до 500 мм; без фалта - до 620 мм;

- дълбочина на фалтата (b) = 30 - 50 мм.

б) Подгънати при отвора (2b):

- ширина (В) = 160-400 мм;

- дължина (L) = с фалта - до 500 мм; без фалта - до 550 мм;

- подгъв (I) = 70 мм;

- дълбочина на фалтата (b) = 30 - 50 мм.

2. Тъкани чанти от полипропилен (3):

а) Плоски:

- ширина (В) = 400-600 мм;

- дължина (L) = 600-800 мм;

- дълбочина на фалтата (b) = 50 - 100 мм.

б) Обемни:

- ширина (В) = 850 мм;

- дължина (L) = 550 мм;

- ширина на дъното = 250 мм.

Възможно е нанасянена художествен печат.